Geri
savas-yayinevi

Savaş Yayınları Avrupa Birliğinin Türkiyesi

 25,00

YAZAR

EBAT

16×24

SAYFA SAYISI

213

Stok Kodu: 9786059527224 Kategoriler: ,
Açıklama

Avrupa Birliği(nin) Türkiye(si)Nurettin Bilici Bir milletin büyüklüğü, nüfusunun çokluğu ile değil, akıllı ve fazilet sahibi insanlarının sayısıyla belli olur.Victor HugoÖnsöz ve Teşekkür Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin hukuki ve iktisadi boyutunu inceleyen kitabımızın ilk altı baskıdaki “Avrupa Birliği ve Türkiye” olan ismini “Avrupa Birliği(nin) Türkiye(si)” şekline değiştirdik. Neden bu değişikliği yapma ihtiyacını duyduğumuz kitap okundukça anlaşılacaktır. Avrupa bütünleşmesinin bütçe, mali yardımlar ve vergilendirme konuları Altıncı Baskı’dan itibaren bu kitaptan çıkarılarak diğer kitabımızın içine alınmıştır. AB ile ilgili kitaplarımızın ortaya çıkmasında birçok hocamın moral anlamında ve bilgi anlamında destekleri olmuştur. Bunların arasında öncelikle; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki hocalarım Prof. Dr. Mualla Öncel, Prof. Dr. Ahmet Kumrulu, Prof. Dr. Nami Çağan’ı; Brüksel Özgür Üniversitesi Hu- kuk Fakültesinde doktora tez hocam Prof. Dr. John Kirkpatrick’i, AB Komisyo- nu Vergilendirme Genel Müdürlüğündeki staj danışmanım Prof. Dr. Eberhard Haug Adrion’u saymam gerekir. Kitabın yazım aşamasında Prof. Dr. Tuğrul Arat, Prof. Dr. Ahmet Gökdere ve Prof. Dr. Ahmet Şahinöz’ün görüş ve önerilerinden yararlandım. 31 Ekim 2003 tarihinde kaybettiğimiz Prof. Dr. Ahmet Gökdere bu kitabın ilk halini okuyarak düzeltmeler yapmıştı. Hocamı burada saygıyla anıyor, kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Ayrıca, çalışmanın yedinci baskıya kadar gelen çeşitli aşamalarında katkıla- rı olan; TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Y. Doç. Dr. İbrahim Nihat Bayar, Doç. Dr. Oytun Canyaş, Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nil Tosun ve Doç. Dr. Alparslan A. Başaran, TCMB Genel Müdürlerinden Bilal San ve Kenan Alpdündar, Gümrük Başkontrolörü Önder Özdiyen, Hazine Müsteşarlığı uzmanlarından Sema Özkuten Baygün, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Organ, Prof. Dr. Ersan Öz, ATAUM’daki öğrencilerimden Yeliz Tüzgen, Necla Uz, Metin Çatar, Şemsettin Kaya’ya da teşekkür borcumu burada yerine getirmek istiyorum. Oran, Şubat 2017Nurettin Bilici İÇİNDEKİLERGiriş………………………………………………………………………………………………….1BİRİNCİ KISIMAVRUPA’NIN HUKUKİ BÜTÜNLEŞMESİ VE TÜRKİYE Birinci BölümAVRUPA BÜTÜNLEŞME HAREKETİAVRUPA BİRLİĞİ’NİN OLUŞUMUNA İLHAM VEREN ULUSLARARASI KURULUŞLAR(GLOBALLEŞMENİN KISA TARİHÇESİ)……………………………….5Birleşmiş Milletler Örgütü ………………………………………………………..5Avrupa Konseyi……………………………………………………………………….7Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO – North Atlantic Treaty Organization)…………………………….8AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU’NDAN AVRUPA BİRLİĞİ’NE ………9Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun Kuruluşu ……………………….9Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun Kuruluşu ….. 10Toplulukların Birleştirilmesi ……………………………………………………10Üç Sütunlu Avrupa Birliği’nin Kurulması: Ekonomi, Güvenlik-Savunma, Adalet-İçişleri…….11A. Ekonomi Sütunu………………………………………………………………..12B. Ortak Dış Politika, Güvenlik Sütunu…………………………………….13C. Adalet ve İçişleri Sütunu …………………………………………………….13D. AB Antlaşması ile Getirilen Diğer Yenilikler………………………..14III. AB ANTLAŞMASI’NDAN LİZBON ANTLAŞMASI’NA…………..151. Amsterdam Antlaşması …………………………………………………………..152. Ekonomik ve Parasal Birliğin Tamamlanması……………………………153. Ortak Vize Uygulamasının Başlatılması ……………………………………154. Nice Antlaşması …………………………………………………………………….165. Avrupa Anayasası Hedefi Gerçekleştirilememiştir……………………..166. Anayasa Olmadı, Lizbon Antlaşması………………………………………..17Lizbon Antlaşması, AB Antlaşması ve Kurucu Antlaşma’da Önemli Değişiklikler Yapmıştır …….18Lizbon Antlaşması ile Üç Sütunlu Yapı,“Avrupa Birliği” Tüzel Kişiliği Altında Birleştirilmiştir …19Lizbon Antlaşması ile Daha Demokratik Bir Avrupa Hedeflenmiştir……………….19Ulusal Parlamentolara AB’nin İyi İşleyişine Katkı Sağlama İmkânı Verilmiştir ……….19Avrupa Vatandaşlığının Anlam Kazanması (Yurttaş Girişimi) ..20Temel Haklar Sözleşmesi’nin Kabulü…………………………………..2010. Lizbon Antlaşması ile Bütünleşmeyi Daha İleriye Götürmek Amaçlanmıştır …………………2111. AB Bayrağı, Marşı, Sloganı ……………………………………………………21AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENİŞLEMESİ: ALTILARDAN OTU ZLARA DOĞRU …………… 246 Üyeli AET’den 28 Üyeli AB’ye…………………………………………….24İngiltere’nin Üyelik Macerası………………………………………………….. 25Aday ve Potansiyel Aday Ülkeler …………………………………………….27Norveç ve İsviçre Üye olmayı Reddetmiştir ………………………………28Genişlemeden Dağılmaya Doğru ……………………………………………..28Brexit……………………………………………………………………………….28Çekoslovakya’nın Bölünmesi………………………………………………28İskoçya’dan Ayrılma Sesleri ……………………………………………….29Katalanlar Bağımsız Devlet Olmak İstiyor ……………………………29İtalya’nın Veneto Bölgesinde ve Belçika’nın Flaman Bölgesinde de Ayrılık Sesleri……32AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KURUMLARI……………………………………34Avrupa (Devlet ve Hükümet Başkanları) Konseyi(Avrupa Zirvesi)…………………………………………………………………….34A. Zirve Kararları…………………………………………………………………..35B. Avrupa Zirvesi Başkanlığı ve Genel Sekreterliği……………………35Avrupa Parlamentosu …………………………………………………………….. 36,A. Toplantı Yerleri …………………………………………………………………36B. Danışma Organı mı, Karar Organı mı? …………………………………36C. Parlamentonun Denetim Görevi…………………………………………..37D. Parlamento Üyelerinin Seçimi……………………………………………..38E. Parlamento’da Siyasi Gruplar ve Komisyonlar………………………39Avrupa Birliği Konseyi (Bakanlar Konseyi)………………………………40Bakanlar Konseyi Başkanlığı ………………………………………………40Dış İşleri ve Güvenlik Alanında Brüksel’de Daimi Bir Teşkilat……………….40Bakanlar Konseyinin Teşekkülü ………………………………………….. 41Coreper …………………………………………………………………………….41Karar Alma Prosedürü………………………………………………………..42Avrupa Komisyonu ………………………………………………………………..43Komisyonun Görevleri……………………………………………………….43Komisyon Başkanı ve Üyelerin Seçimi…………………………………44Komisyon Bünyesindeki Genel Müdürlükler ve Diğer Birimler ………………..45Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)……………………………………..45A. Kimler Dava Açabilir? ……………………………………………………….45B. Kompozisyonu…………………………………………………………………..46C. Hangi Tip Kararlar Verir? …………………………………………………..46Sayıştay ………………………………………………………………………………..47Avrupa Merkez Bankası………………………………………………………….48Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ……………………………………..49Bölgeler Komitesi…………………………………………………………………..4910.Avrupa Yatırım Bankası………………………………………………………….50VI. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI…………………52Tüzükler………………………………………………………………………………..52Direktifler……………………………………………………………………………..52Kararlar…………………………………………………………………………………53Tavsiyeler, Görüşler ………………………………………………………………. 53Diğer Kaynaklar …………………………………………………………………….54Avrupa Birliği Resmi Gazetesi ve Bültenleri……………………………..55VII. AVRUPA BİRLİĞİ TÜZEL KİŞİLİĞİNİN YETKİ ALANI VE AB VATANDAŞLARININ HAK ARAMA YOLLARI……………….56Avrupa Birliği’nin Tek Başına Yetkili Olduğu Alanlar……………….56AB’nin Üye Devletlerle Sorumluluğu Paylaştığı Alanlar…………….56AB’nin Rolünün Koordine Etmek ve Desteklemekle SınırlıKaldığı (Üye Devletlerin Tek Başına Yetkili Olduğu) Alanlar……..57AB Vatandaşlarının Ombudsmana Başvuru Hakkı……………………..57Hak Aramayı Kolaylaştırmaya Yönelik Diğer Ortak Uygulamalar.58SuçunveSuçlununTakibineYönelikOrtakUygulamalar…………..59VII. AB’NİN 21. YÜZYIL HEDEFLERİ………………………………………….60VIII. DEĞERLENDİRME……………………………………………………………….61İkinci BölümTÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN HUKUKİ BOYUTUADAYLIK DÖNEMİ (1963-2005) …………………………………………….. 66Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.Yorum Yap

Yorumlar (0)

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Savaş Yayınları Avrupa Birliğinin Türkiyesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir